Vietnes jaunumi

GUNDARS PREISS attēls
Centralizētie eksāmeni
nosūtīja GUNDARS PREISS — piektdiena, 2018. gada 7. decembris, 04:37
 

Cienījamie 12.klašu izglītojamie!

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem" 17.2 punktu, drīkst kārtot tikai vienu svešvalodas eksāmenu.

 

 
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola attēls
Pieteikšanās centralizētajiem eksāmeniem
nosūtīja Jelgavas novada Neklātienes vidusskola — otrdiena, 2018. gada 13. novembris, 02:02
 

Cienījamie 12. klašu izglītojamie!


Līdz šī gada 1. decembrim jāpiesakās centralizētajiem noslēguma eksāmeniem. Zemāk ir pievienoti iesnieguma paraugs ar pamācību un tīra iesnieguma veidlapa. 

Iesnieguma aizpildīšanas pamācība.

(Rediģējis/usi GUNDARS PREISS — sākotnējā iesniegšana ceturtdiena, 2018. gada 8. novembris, 02:47)

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola attēls
9. klases pieteikums svešvalodas eksāmenam
nosūtīja Jelgavas novada Neklātienes vidusskola — ceturtdiena, 2018. gada 8. novembris, 03:01
 

9. klases izglītojamajiem!


Līdz 1. decembrim, lūdzu, iesniegt iesniegumu par izvēlēto svešvalodas eksāmenu.


Iesniegums pievienots zemāk.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola attēls
Audzinātāju saraksts
nosūtīja Jelgavas novada Neklātienes vidusskola — otrdiena, 2018. gada 18. septembris, 02:50
 


 
GUNDARS PREISS attēls
Nedēļas un datumi
nosūtīja GUNDARS PREISS — otrdiena, 2018. gada 18. septembris, 02:07
 


Kursos, kuros ir sadalījums pa nedēļām, turpmāk tiks norādīts nedēļas kārtas skaitlis un attiecīgos datumus varēs redzēt šajā tabulā.