macisanasstils

uztverestipi


Available courses

Bioloģija - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Līga Štrausa

Dizains un tehnoloģijas - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Ieva Hofmane

Fizika - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Baiba Daģe

Klases stunda - 11v

Category: 11.v
 • Teacher: Daina Livdāne

Krievu valoda - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Irina Ivanova

Ķīmija - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Sanita Lapāne

Latviešu valoda - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Inga Strode

Literatūra - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Inga Strode

Matemātika 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Sandra Rubule

Projekta darbs - 11v

Category: 11.v
 • Teacher: Regina Detlava

Valsts aizsardzības mācība - 11v

Category: 11.v
 • Teacher: Jānis Dambergs
 • Teacher: Diāna Eglīte

Vācu valoda - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Ingrīda Drēska