Available courses

Angļu valoda - 11.v

Category: 11v
 • Teacher: Anda Paņuhno

Bioloģija - 11.v

Category: 11v
 • Teacher: Viktorija Kagaine

Ekonomika - 11.v

Category: 11v
 • Teacher: Daina Livdāne

Fizika - 11.v

Category: 11v
 • Teacher: Baiba Daģe

Informātika - 11.v

Category: 11v
 • Teacher: Mārtiņš Beitāns

Krievu valoda - 11.v

Category: 11v
 • Teacher: Irina Ivanova

Kulturoloģija - 11.v

Category: 11v
 • Teacher: Liene Veģere

Ķīmija - 11.v

Category: 11v
 • Teacher: Veronika Miglāne

Latviešu valoda - 11.v

Category: 11v
 • Teacher: Egita Ozoliņa - Kazāka

Latvijas un pasaules vēsture - 11.v

Category: 11v
 • Teacher: Biruta Brente

Literatūra - 11.v

Category: 11v
 • Teacher: Egita Ozoliņa - Kazāka

Matemātika 11.v

Category: 11v
 • Teacher: Valija Cimmere

Vācu valoda - 11.v

Category: 11v
 • Teacher: Ingrīda Drēska