macisanasstils

uztverestipi


Available courses

Angļu valoda - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Anda Paņuhno

Bioloģija - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Līga Štrausa

Dizains un tehnoloģijas - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Evija Ragovska

Fizika - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Baiba Daģe

Klases stunda - 11v

Category: 11.v
 • Teacher: Antra Akermane

Krievu valoda - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Irina Ivanova

Ķīmija - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Sanita Lapāne

Latviešu valoda - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Egita Ozoliņa - Kazāka

Literatūra - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Egita Ozoliņa - Kazāka

Matemātika 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Sandra Rubule

Projekta darbs - 11v

Category: 11.v
 • Teacher: Biruta Turlava

Vācu valoda - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Ingrīda Drēska

Vēsture un sociālās zinības - 11.v

Category: 11.v
 • Teacher: Daina Livdāne
 • Teacher: Biruta Turlava