Vietnes jaunumi

Paziņojums!

by Gundars Preiss -

Stundu izmaiņas skolotājas prombūtnes laikā
Datums   Klase  
22. septembrī 11. u2, u3 klasei dabaszinības nenotiks
23. septembrī 8. a klasei bioloģija nenotiks

Paziņojums

by Inga Eihentāle -

UZMANĪBU IZGLĪTOJAMAJIEM!

LŪDZAM JŪS APGŪT MĀCĪBU MATERIĀLU PAR KONKRĒTO NEDĒĻU.
IESKAITES JĀNODOD TAJĀ NEDĒĻĀ, KURĀ TĀS IR IEVIETOTAS ( IZŅĒMUMS IR EKSTERNĀTI!)