Available courses

Angļu valoda - 10.v

Category: 10v
 • Teacher: Anda Paņuhno

Bioloģija - 10.v

Category: 10v
 • Teacher: Viktorija Kagaine

Fizika - 10.v

Category: 10v
 • Teacher: Valentīna Vanaga

Informātika - 10.v

Category: 10v
 • Teacher: Mārtiņš Beitāns

Krievu valoda - 10.v

Category: 10v
 • Teacher: Irina Ivanova

Ķīmija - 10.v

Category: 10v
 • Teacher: Viktorija Kagaine

Latviešu valoda - 10.v

Category: 10v
 • Teacher: Elita Indriksone

Latvijas un pasaules vēsture - 10.v

Category: 10v
 • Teacher: Biruta Turlava

Literatūra - 10.v

Category: 10v
 • Teacher: Elita Indriksone

Matemātika - 10.v

Category: 10v
 • Teacher: Dzintra Kancēviča

Vācu valoda - 10.v

Category: 10v
 • Teacher: Ingrīda Drēska

Vizuālā māksla - 10.v

Category: 10v
 • Teacher: Dace Jakušonoka