Available courses

Beitāne- pamatskola

  • Teacher: Jeļena Beitāne

Krievu valoda- I. Ivanova

  • Teacher: Irina Ivanova

Matemātika- Vanaga

  • Teacher: Valentīna Vanaga

Matemātika- Kancēviča

  • Teacher: Dzintra Kancēviča

Matemātika- Rubule

  • Teacher: Sandra Rubule

Latviešu valoda- Elita Indriksone

  • Teacher: Egita Ozoliņa - Kazāka