Eksternāts klasēm, kuras mācās pēc jaunās programmas Skola 2030

Available courses

Dabaszinības - 10JE

  • Teacher: Anna Švītiņa

Matemātika - 10E

  • Teacher: Dzintra Kancēviča

Angļu valoda - 10E

  • Teacher: Margarita Zinovjeva

Literatūra

  • Teacher: Elita Indriksone

Krievu valoda - 10E

  • Teacher: Irina Ivanova

Ģeogrāfija - 10E

  • Teacher: Andris Ekmanis

Fizika - 10E

  • Teacher: Baiba Daģe

Bioloģija - 10E

  • Teacher: Līga Štrausa

Ķīmija - 10E

  • Teacher: Sanita Lapāne