Available courses

Angļu valoda - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Ilze Šulca

Bioloģija - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Līga Štrausa

Datorika - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Gundars Preiss

Dizains un tehnoloģijas - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Sanita Lapāne

Fizika - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Kārlis Daģis

Ģeogrāfija - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Andris Ekmanis

Inženierzinātnes - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Kārlis Daģis

Klases stunda - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Irma Sērmūksle

Krievu valoda - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Valentīna Iņķe

Ķīmija - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Sanita Lapāne

Latviešu valoda - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Signe Lūsiņa

Latvijas un pasaules vēsture - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Biruta Brente

Literatūra - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Signe Lūsiņa

Matemātika - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Valentīna Vanaga

Mūzika - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Daiga Gorbunova

Sociālās zinības - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Jeļena Beitāne

Sports un veselība - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Ruta Brīvmane

Vācu valoda - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Ingrīda Drēska

Vizuālā māksla - 8

Category: 8.a
 • Teacher: Dace Jakušonoka