Available courses

Bioloģija - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Viktorija Kagaine

Ekonomika - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Daina Livdāne

Fizika - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Baiba Daģe

Krievu valoda - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Irina Ivanova

Kulturoloģija - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Liene Veģere

Ķīmija - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Viktorija Kagaine

Latviešu valoda - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Inga Strode

Latvijas un pasaules vēsture - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Biruta Brente

Literatūra - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Inga Strode

Matemātika - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Sandra Rubule

Vācu valoda - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Ingrīda Drēska

Veselības mācība - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Irma Sērmūksle