Available courses

Angļu valoda II - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Anda Paņuhno

Angļu valoda optimālais līmenis - 12v

Category: 12v
 • Teacher: Anda Paņuhno

Dizains un tehnoloģijas II - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Evija Ragovska

Fizika - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Baiba Daģe

Ģeogrāfija II - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Andris Ekmanis

Klases stunda - 12v2 - 1

Category: 12v
 • Teacher: Irma Sērmūksle

Klases stunda 12.v2 - 2

Category: 12v
 • Teacher: Dzintra Kancēviča

Krievu valoda - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Irina Ivanova

Latviešu valoda II - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Inga Strode

Latviešu valoda optimālais līmenis - 12v

Category: 12v
 • Teacher: Inga Strode

Matemātika - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Sandra Rubule

Sports un veselība - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Irma Sērmūksle

Vācu valoda - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Ingrīda Drēska

Vēsture un sociālās zinības - 12.v

Category: 12v
 • Teacher: Biruta Turlava