Pieejamie kursi

Angļu valoda - 10.v

Kategorija: 10v
 • Pasniedzējs: Anda Paņuhno

Bioloģija - 10.v

Kategorija: 10v
 • Pasniedzējs: Viktorija Kagaine

Fizika - 10.v

Kategorija: 10v
 • Pasniedzējs: Valentīna Vanaga

Informātika - 10.v

Kategorija: 10v
 • Pasniedzējs: Mārtiņš Beitāns

Krievu valoda - 10.v

Kategorija: 10v
 • Pasniedzējs: Irina Ivanova

Ķīmija - 10.v

Kategorija: 10v
 • Pasniedzējs: Viktorija Kagaine

Latviešu valoda - 10.v

Kategorija: 10v
 • Pasniedzējs: Elita Indriksone

Latvijas un pasaules vēsture - 10.v

Kategorija: 10v
 • Pasniedzējs: Biruta Turlava

Literatūra - 10.v

Kategorija: 10v
 • Pasniedzējs: Elita Indriksone

Matemātika - 10.v

Kategorija: 10v
 • Pasniedzējs: Dzintra Kancēviča

Vācu valoda - 10.v

Kategorija: 10v
 • Pasniedzējs: Ingrīda Drēska

Vizuālā māksla - 10.v

Kategorija: 10v
 • Pasniedzējs: Dace Jakušonoka