Vides dizaina un tehnoloģiju programma


Pieejamie kursi

Angļu valoda - 10.v

Kategorija: 10.v
 • Pasniedzējs: Anda Paņuhno

Bioloģija - 10.v

Kategorija: 10.v
 • Pasniedzējs: Viktorija Kagaine

Dizains un tehnoloģijas - 10.v

Kategorija: 10.v
 • Pasniedzējs: Mārtiņš Beitāns

Fizika - 10.v

Kategorija: 10.v
 • Pasniedzējs: Valentīna Vanaga

Ģeogrāfija - 10.v

Kategorija: 10.v
 • Pasniedzējs: Andris Ekmanis

Krievu valoda - 10.v

Kategorija: 10.v
 • Pasniedzējs: Irina Ivanova

Kultūras un mākslas pamati - 10.v

Kategorija: 10.v
 • Pasniedzējs: Dace Jakušonoka

Ķīmija - 10.v

Kategorija: 10.v
 • Pasniedzējs: Viktorija Kagaine

Latviešu valoda - 10.v

Kategorija: 10.v
 • Pasniedzējs: Elita Indriksone

Literatūra - 10.v

Kategorija: 10.v
 • Pasniedzējs: Elita Indriksone

Matemātika - 10.v

Kategorija: 10.v
 • Pasniedzējs: Dzintra Kancēviča

Sociālās zinības un vēsture - 10.v

Kategorija: 10.v
 • Pasniedzējs: Biruta Turlava

Vācu valoda - 10.v

Kategorija: 10.v
 • Pasniedzējs: Ingrīda Drēska