Pieejamie kursi

Angļu valoda - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Anda Paņuhno

Bioloģija - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Viktorija Kagaine

Fizika - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Baiba Daģe

Ģeogrāfija - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Andris Ekmanis

Informātika - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Ilvija Bauska

Krievu valoda - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Regina Detlava

Ķīmija - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Veronika Miglāne

Latviešu valoda - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Egita Ozoliņa - Kazāka

Latvijas vēsture - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Biruta Turlava

Literatūra - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Egita Ozoliņa - Kazāka

Mājturību un tehnoloģijas - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Evija Ragovska

Matemātika - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Valentīna Vanaga

Mūzika - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Arta Jurgenovska

Pasaules vēsture - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Biruta Turlava

Sociālās zinības - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Evija Ragovska

Vācu valoda - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Ingrīda Drēska

Vizuālā māksla - 8

Kategorija: 8.s
 • Pasniedzējs: Dace Jakušonoka