Eksternāts klasēm, kuras mācās pēc jaunās programmas Skola 2030

Pieejamie kursi

Vēsture un sociālās zinības - 10E

 • Pasniedzējs: Biruta Brente

Latviešu valoda 10E

 • Pasniedzējs: Elita Indriksone

Dabaszinības - 10JE

 • Pasniedzējs: Anna Švītiņa

Uzņēmējdarbības pamati - 10E

 • Pasniedzējs: Gundars Preiss

Matemātika - 10E

 • Pasniedzējs: Dzintra Kancēviča

Kultūra un māksla (mūzika) - 10E

 • Pasniedzējs: Daiga Gorbunova

Literatūra

 • Pasniedzējs: Elita Indriksone

Krievu valoda - 10E

 • Pasniedzējs: Irina Ivanova

Dizains un tehnoloģijas - 10E

 • Pasniedzējs: Ina Viršiča

Ģeogrāfija - 10E

 • Pasniedzējs: Andris Ekmanis

Fizika - 10E

 • Pasniedzējs: Baiba Daģe

Bioloģija - 10E

 • Pasniedzējs: Līga Štrausa

Ķīmija - 10E

 • Pasniedzējs: Sanita Lapāne

Sociālās zinības un vēsture - 10E

 • Pasniedzējs: Biruta Brente

Kultūras un mākslas pamati 10E

 • Pasniedzējs: Liene Veģere