Pieejamie kursi

Bioloģija - 12.v

Kategorija: 12v
 • Pasniedzējs: Viktorija Kagaine

Ekonomika - 12.v

Kategorija: 12v
 • Pasniedzējs: Daina Livdāne

Fizika - 12.v

Kategorija: 12v
 • Pasniedzējs: Baiba Daģe

Krievu valoda - 12.v

Kategorija: 12v
 • Pasniedzējs: Irina Ivanova

Kulturoloģija - 12.v

Kategorija: 12v
 • Pasniedzējs: Biruta Turlava

Ķīmija - 12.v

Kategorija: 12v
 • Pasniedzējs: Viktorija Kagaine

Latviešu valoda - 12.v

Kategorija: 12v
 • Pasniedzējs: Inga Strode

Latvijas un pasaules vēsture - 12.v

Kategorija: 12v
 • Pasniedzējs: Biruta Brente

Literatūra - 12.v

Kategorija: 12v
 • Pasniedzējs: Inga Strode

Matemātika - 12.v

Kategorija: 12v
 • Pasniedzējs: Sandra Rubule

Vācu valoda - 12.v

Kategorija: 12v
 • Pasniedzējs: Ingrīda Drēska

Veselības mācība - 12.v

Kategorija: 12v
 • Pasniedzējs: Irma Sērmūksle