1. Kā jāsūta ieskaites pedagogiem?

Atbilde: Ieskaites sūta uz pedagoga norādīto e-pastu, kas pieejams mācību priekšmeta aprakstā. 

2. Kad jāsūta ieskaites par eksternāta priekšmetiem? 

Atbilde: Eksternāta mācību priekšmeti izglītojamajam jāapgūst patstāvīgi un jānokārto mācību gada I semestra laikā vai termiņā, ko mācību programmu pielīdzināšanas lapā ir norādījusi uzņemšanas komisija.

3. Kā jāsūta ieskaites par eksternāta priekšmetiem? 

Atbilde: Eksternāta ieskaites jāsūta priekšmeta pedagogam, norādot savu vārdu, uzvārdu, klasi, kā arī klasi, par kuru tiek sūtīta eksternāta ieskaite. Pirmā semestra laikā vai termiņā, ko mācību programmu pielīdzināšanas lapā ir norādījusi uzņemšanas komisija.

4. Vai varu sūtīt visas gada ieskaites pedagogam vienlaicīgi?

Atbilde: Nē, pedagogam jāsūta ieskaites, kas paredzētas ieskaišu grafikā, attiecīgajā nedēļā. Pedagogi pirmajā semestrī nelabos otrā semestra ieskaites!