Pieejamie kursi

Angļu valoda - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Anda Paņuhno

Bioloģija - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Viktorija Kagaine

Ģeogrāfija - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Andris Ekmanis

Informātika - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Ilvija Bauska

Krievu valoda - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Regina Detlava

Latviešu valoda - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Egita Ozoliņa - Kazāka

Latvijas vēsture - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Biruta Turlava

Literatūra - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Egita Ozoliņa - Kazāka

Mājturību un tehnoloģijas - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Evija Ragovska

Matemātika - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Valentīna Vanaga

Mūzika - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Arta Jurgenovska

Pasaules vēsture - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Biruta Turlava

Sociālās zinības - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Evija Ragovska

Vācu valoda - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Ingrīda Drēska

Vizuālo mākslu - 7

Kategorija: 7s
 • Pasniedzējs: Dace Jakušonoka