Pieejamie kursi

Angļu valoda - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Ilze Šulca

Bioloģija - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Līga Štrausa

Datorika - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Gundars Preiss

Dizains un tehnoloģijas - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Sanita Lapāne

Ģeogrāfija - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Andris Ekmanis

Klases stunda - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Ilva Logina

Krievu valoda - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Valentīna Iņķe

Latviešu valoda - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Signe Lūsiņa

Latvijas un pasaules vēsture - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Biruta Brente

Literatūra - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Signe Lūsiņa

Matemātika - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Valentīna Vanaga

Mūzika - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Daiga Gorbunova

Sociālās zinības - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Jeļena Beitāne

Sports un veselība - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Ruta Brīvmane

Teātra māksla - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Inga Strode

Vācu valoda - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Ingrīda Drēska

Vizuālā māksla - 7

Kategorija: 7.a
 • Pasniedzējs: Dace Jakušonoka