Pieejamie kursi

Angļu valoda - 12.h

Kategorija: 12h
 • Pasniedzējs: Anda Paņuhno

Dabaszinības - 12.h

Kategorija: 12h
 • Pasniedzējs: Veronika Miglāne

Ekonomika - 12.h

Kategorija: 12h
 • Pasniedzējs: Daina Livdāne

Krievu valoda - 12.h

Kategorija: 12h
 • Pasniedzējs: Irina Ivanova

Kulturoloģija - 12.h

Kategorija: 12h
 • Pasniedzējs: Biruta Turlava

Latviešu valoda - 12.h

Kategorija: 12h
 • Pasniedzējs: Inga Strode

Latvijas un pasaules vēsture - 12.h

Kategorija: 12h
 • Pasniedzējs: Biruta Brente

Literatūra - 12.h

Kategorija: 12h
 • Pasniedzējs: Inga Strode

Matemātika - 12.h

Kategorija: 12h
 • Pasniedzējs: Sandra Rubule

Mūzika - 12.h

Kategorija: 12h
 • Pasniedzējs: Arta Jurgenovska

Vācu valoda - 12.h

Kategorija: 12h
 • Pasniedzējs: Ingrīda Drēska

Veselības mācība - 12.h

Kategorija: 12h
 • Pasniedzējs: Irma Sērmūksle