Pieejamie kursi

Angļu valoda - 11.v

Kategorija: 11v
 • Pasniedzējs: Anda Paņuhno

Bioloģija - 11.v

Kategorija: 11v
 • Pasniedzējs: Viktorija Kagaine

Ekonomika - 11.v

Kategorija: 11v
 • Pasniedzējs: Daina Livdāne

Fizika - 11.v

Kategorija: 11v
 • Pasniedzējs: Baiba Daģe

Informātika - 11.v

Kategorija: 11v
 • Pasniedzējs: Mārtiņš Beitāns

Krievu valoda - 11.v

Kategorija: 11v
 • Pasniedzējs: Irina Ivanova

Kulturoloģija - 11.v

Kategorija: 11v
 • Pasniedzējs: Biruta Turlava

Ķīmija - 11.v

Kategorija: 11v
 • Pasniedzējs: Veronika Miglāne

Latviešu valoda - 11.v

Kategorija: 11v
 • Pasniedzējs: Egita Ozoliņa - Kazāka

Latvijas un pasaules vēsture - 11.v

Kategorija: 11v
 • Pasniedzējs: Biruta Brente

Literatūra - 11.v

Kategorija: 11v
 • Pasniedzējs: Egita Ozoliņa - Kazāka

Matemātika 11.v

Kategorija: 11v
 • Pasniedzējs: Valija Cimmere

Vācu valoda - 11.v

Kategorija: 11v
 • Pasniedzējs: Ingrīda Drēska