Available courses

Angļu valoda - 10.h

Category: 10h
  • Teacher: Anda Paņuhno

Dabaszinības - 10.h

Category: 10h
  • Teacher: Veronika Miglāne

Ģeogrāfija - 10.h

Category: 10h
  • Teacher: Andris Ekmanis

Informātika - 10.h

Category: 10h
  • Teacher: Mārtiņš Beitāns

Krievu valoda - 10.h

Category: 10h
  • Teacher: Irina Ivanova

Latviešu valoda - 10.h

Category: 10h
  • Teacher: Elita Indriksone

Latvijas un pasaules vēsture - 10.h

Category: 10h
  • Teacher: Biruta Turlava

Literatūra - 10.h

Category: 10h
  • Teacher: Elita Indriksone

Matemātika - 10.h

Category: 10h
  • Teacher: Dzintra Kancēviča

Politika un tiesības - 10.h

Category: 10h
  • Teacher: Biruta Brente