Pieejamie kursi

Bioloģija - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Viktorija Kagaine

Fizika - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Baiba Daģe

Ģeogrāfija - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Andris Ekmanis

Informātika - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Ilvija Bauska

Krievu valoda - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Regina Detlava

Ķīmija - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Veronika Miglāne

Latviešu valoda - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Egita Ozoliņa - Kazāka

Latvijas vēsture - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Biruta Brente

Literatūra - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Egita Ozoliņa - Kazāka

Mājturību un tehnoloģijas - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Evija Ragovska

Matemātika - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Sandra Rubule

Mūzika - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Arta Jurgenovska

Pasaules vēsture - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Biruta Brente

Sociālās zinības - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Evija Ragovska

Vācu valoda - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Ingrīda Drēska

Vizuāla māksla - 9

Kategorija: 9.s
 • Pasniedzējs: Dace Jakušonoka