Pieejamie kursi

Dabas zinības - 6

Kategorija: 6.s
 • Pasniedzējs: Veronika Miglāne

Informātika - 6

Kategorija: 6.s
 • Pasniedzējs: Ilvija Bauska

Krievu valoda - 6

Kategorija: 6.s
 • Pasniedzējs: Regina Detlava

Latviešu valoda - 6

Kategorija: 6.s
 • Pasniedzējs: Egita Ozoliņa - Kazāka

Latvijas vēsture - 6

Kategorija: 6.s
 • Pasniedzējs: Biruta Turlava

Literatūra - 6

Kategorija: 6.s
 • Pasniedzējs: Egita Ozoliņa - Kazāka

Mājturība un tehnoloģijas - 6

Kategorija: 6.s
 • Pasniedzējs: Evija Ragovska

Matemātika - 6

Kategorija: 6.s
 • Pasniedzējs: Valentīna Vanaga

Mūzika - 6

Kategorija: 6.s
 • Pasniedzējs: Arta Jurgenovska

Pasaules vēsture - 6

Kategorija: 6.s
 • Pasniedzējs: Biruta Turlava

Sociālās zinības - 6

Kategorija: 6.s
 • Pasniedzējs: Evija Ragovska

Vācu valoda - 6

Kategorija: 6.s
 • Pasniedzējs: Ingrīda Drēska

Vizuālā māksla - 6

Kategorija: 6.s
 • Pasniedzējs: Dace Jakušonoka