Available courses

Angļu valoda - 11.h

Category: 11h
 • Teacher: Anda Paņuhno

Dabaszinības - 11.h

Category: 11h
 • Teacher: Veronika Miglāne

Ģeogrāfija - 11.h

Category: 11h
 • Teacher: Andris Ekmanis

Informātika - 11.h

Category: 11h
 • Teacher: Mārtiņš Beitāns

Krievu valoda - 11.h

Category: 11h
 • Teacher: Irina Ivanova

Kulturoloģija - 11.h

Category: 11h
 • Teacher: Liene Veģere

Latviešu valoda - 11.h

Category: 11h
 • Teacher: Egita Ozoliņa - Kazāka

Latvijas un pasaules vēsture - 11.h

Category: 11h
 • Teacher: Biruta Brente

Literatūra - 11.h

Category: 11h
 • Teacher: Egita Ozoliņa - Kazāka

Matemātika - 11.h

Category: 11h
 • Teacher: Sandra Rubule

Vizuālā māksla - 11.h

Category: 11h
 • Teacher: Dace Jakušonoka